Ако сте на възраст между 16 и 21 години и се интересувате от безплатно професионално обучение, ви предлагаме възможност за 3-годишно дуално обучение по професията „Оператор в шевното производство“.

По време на обучението ще прекарате около 30% от учебното време в нашето вътрешнофирмено професионално училище, където ще изучавате общообразователни предмети и професионална теория

Останалите 70% от времето са посветени на практически занятия в специално оборудвания учебен център и в производството. По време на обучението учениците получават безплатно учебни материали и месечно възнаграждение.

Завършилите обучението получават сертификат за придобита професионална квалификация, както и предложение за работа във фирмата.

За допълнителна информация и кандидатстване можете да се обърнете към г-н Тодор Гераксиев на тел. 0751/ 98 407 и на geraksiev@pirintex.com.

или
Изпрати запитване
продължи към Кариери