Нашите квалифицирани, опитни и ангажирани служители са основата за успеха ни. Затова неизменно се придържаме към принципа на равнопоставеност и взаимно уважение в общуването между ръководство и служители. Гордеем се с това, че в компанията работят служители с разнообразен произход, квалификация, възраст, етнос и религиозни убеждения.

Вярваме, че именно това разнообразие и изградената култура на толерантност ни помагат да работим ефективно и да бъдем сплотен екип.

Осигуряване на постоянна заетост, предоставяне на заетост на малцинствени групи и хора в неравностойно положение, предоставяне на възможности за допълнителна квалификация, непрекъснато подобряване условията на труд и придържане към най - високи стандарти за безопасност на труда са принципи, към които твърдо се придържаме.

Дружеството инвестира ежегодно значителни средства в допълнителна квалификация на служителите си във всички сектори, поддържайки постоянно високо ниво на услугите към своите клиенти.

Като работодател се стремим нашите служители да получават достойни възнаграждения за своя труд. Безплатен транспорт от и до работното място, ваучери за храна и премийна система, базирана на постигнатите разултати, са само част от стимулите, предоставяни на служителите ни. ПИРИН-ТЕКС предоставя и допълнителни придобивки, които надскачат законовите изисквания. Компанията възнаграждава служителите си и при събития като сватба, раждане на дете и годишнина от постъпване на работа. Социалният фонд към фирмата подпомага колеги, изпаднали във финансова нужда поради нещастни събития. Благодарение на всичко това, в продължение на повече от 2 десетилетия ПИРИН-ТЕКС е определян като предпочитан работодател в своя район.

ПИРИН-ТЕКС е многократно награждаван от държавни институции и неправителствени организации като работодател с висока корпоративна социална отговорност. Това отличие е защитавано през годините благодарение на усилията на ръководството да допринася за благоденствието на служителите си и за облагородяване на средата, в която работи.

продължи към Кариери