Bulgarian / Български English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Добре дошли на сайта ни!


"Пирин-Текс " ЕООД спада към едно от най-динамично развиващите се
шивашки предприятия в България специализирано в производството
на високо качествена мъжка и дамска конфекция.

Добрият климат между ръководство, работници и клиенти
е основа за успешното му развитие през изминалите години.

Произвежданите изделия за световноизвестни марки
достигат почти всичките кътчета на света и се продават
в реномирани магазини за мъжка и дамска мода.

От 1998 г. сме и на българския пазар със собствената марка
ROLLMANN – гаранция за високо качество и подчертана
индивидуалност на мъжа във всички сфери на професионалния и личния живот.


 

 

 

 

 

 

 

  
Проект BG05M9OP001-1.008-0498
 
Подкрепа за трудовата мобилност на заетите
в «Пирин текс Продакшън» ЕООД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
             SESEC
- въвеждане на Енергоефективни Мерки във вашата фирма за облекло
design: developer Tabakov