Грижата за околната среда и опазването на прекрасната природа на България са наша всекидневна задача. Водена от това разбиране, компанията е инвестирала през годините значителни средства в различни екологични проекти.

Разработихме иновативна система за енергиен мониторинг на всички машини, работещи с пара.

Така допринесохме за устойчивото развитие на фирмата като намалихме потреблението на първична енергия с над 30% и подобрихме значително своята енергийна ефективност. Освен това контролираме постоянно потреблението на всички ресурси, както и емисиите във въздуха.

На база на натрупания опит в сферата на енергийната ефективност ПИРИН-ТЕКС предлага професионално консултиране за други компании от бранша, включващо изготвяне на План за действие с мерки за увеличаване на енергийната ефективност, както и съставяне на бюджет за електричество. Освен това предлагаме и разработени от нас специализирани решения, които вече успешно сме внедрили в нашето производство:

  • Планиране и инсталиране на уеб-базирана платформа за мониторинг и дистанционно управление на всички системи за енергийна ефективност в компанията
  • Специални изолационни решения за гладачните преси и технологични инсталации.
  • Монтиране на специални контролери за енергийна ефективност към съществуващите гладачни преси и обучение на персонала за работа с тях

Рециклиране

В специално пригоден цех събираме, сортираме и пакетираме над 95% от нашите отпадъци от текстил, хартия и пластмаса и ги продаваме като суровина за рециклиращата индустрия.

Пречиствателна станция

В собствената ни пречиствателна станция отпадните води от нашата апретура се пречистват по механичен, химичен и биологичен път и постоянно се контролират за остатъчни вещества.

продължи към Кариери