ПИРИН-ТЕКС подкрепя каузи и дейности със социална значимост и предлага възможности за младите хора да придобият първи практически опит в шивашката индустрия.

Обучение

ПИРИН-ТЕКС е партньор на българското Министерство на образованието при въвеждането на дуалното професионално обучение в България. Всеки година 40 до 50 ученици от местната професионална гимназия прекарват два до три дни в седмицата в ПИРИН-ТЕКС, за да предприемат професионалната им практика.

Ние също така предлагаме възможност на студенти в областта на технологиите за облекло, дизайна на облекло и разработването на продукти за придобиване на практически опит в дългосрочни стажове, проекти и дипломни работи в рамките на нашата компания.

Социална ангажираност

ПИРИН-ТЕКС участва в различни комисии на правителствено и неправителствено ниво, които имат за цел да подобрят социално положение и условия на труд в бранша и в страната. За нас е важно да подкрепим хора, които са в неравностойно положение във всякакви ситуации. Затова подкрепяме различни социални инициативи в полза на ди- групи от хора в неравностойно положение и участват в няколко благотворителни събития всяка година. Освен това ПИРИН-ТЕКС с удоволствие допринасят за развитието на спорта в региона, като спонсорират местни спортни отбори и спортни събития.

Вярваме, че заедно можем да създадем по-добро бъдеще за нас и нашата общност.

продължи към Кариери