Компанията е дъщерно дружество на „Rollmann & Partner Fashion Management“ GmbH - фирма с повече от 100 годишна успешна дейност в сферата на производството и търговията на модно облекло в Европа и по света.

продължи към Производство